Scholen

Fit Up Plus stelt zijn fitness-installaties open voor scholen en andere educatieve organisaties.

Ze kunnen gebruik maken van de cardio- en krachttoestellen en van de lessenzaal. De leerkrachten en monitoren kunnen zelf voor begeleiding zorgen of beroep doen op een begeleider van de fitness.

Contacteer ons gerust voor bijkomende inlichtingen.